Доставка

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, при договорите за покупко-продажба е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя съгласно избрания от последния способ за доставка.

В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика.

Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

 

Способи за доставка

Потребителят избира един от следните способи за доставка:

  • изпращане чрез куриерска пратка с наложен платеж, съгласно Тарифата на куриерска служба „Еконт Експрес“ до офис на куриерската служба;

  • изпращане чрез куриерска пратка с наложен платеж, съгласно Тарифата на куриерска служба „Спиди” до адрес на получателя;

  • изпращане чрез универсален пощенски оператор „Български пощи“ ЕАД, съгласно тарифата на пощенския оператор;

Когато потребителят иска да се ползва от допълнителни услуги на куриерската служба или пощенския оператор (като наложен платеж, преглед преди приемане, експресна доставка и др.), той е длъжен да уведоми предварително доставчика за това, като допълнителната такса за тази услуга е за сметка на Потребителя и се добавя към цената на доставката.

При нужда от повече информация моля да се запознаете с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ